Declaratia 230 daruiti 2%

Ce este formularul 230 ?

“Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfântă şi întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi multă milă.”  (ectenia întrerită)

Biserica Sfintii Voievozi vă invită să deveniţi împreună binefăcători în împlinirea tuturor proiectelor ce sunt în desfăşurare. Oricine dintre dumneavoastră poate sprijini acum aceste proiecte fără nici un cost, datorită prevederilor Codului Fiscal care oferă tuturor cetăţenilor posibilitatea de a direcţiona 2% din impozitul pe venit către o organizaţie nonprofit. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie ci este de fapt o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Mulţumim tuturor celor care au direcţionat şi în anii anteriori 1% sau 2% din impozitul lor pe venit. Aceste sume au sprijinit acţiunile bisericii noastre de întrajutorare a copiilor, bătrânilor, precum şi alte cazuri sociale.

Iată mai jos câteva îndrumări:

Biserica Sfintii Voievozi “Mihail  si  Gavriil “
Adresa: Str Principala, satul Odobesti, comuna Odobesti, judetul Bacau
Cod postal: 607568
C.U.I.:     11784345
Cont:      RO75CECEBC0136RON0092872
Banca:   CEC BANK
site: www.parohiaodobesti.ro
email: augustyn2007@yahoo.com

Ce este formularul 230?
Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.

Cum se completează acest formular?
Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit ( în cazul nostru BISERICA SFINTII VOIEVOZI ) pe care contribuabilul doreşte să o susţină.

Dumneavoastră trebuie să completaţi astfel:

  • punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele  prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)
  • punctul B este completat cu datele Bisericii Sfintii Voievozi, iar la SUMA – se completează  de către organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune acest formular?
Acest formular se poate trimite prin poştă, (cu scrisoare recomandată), sau să îl depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare sub jurisdicţia căreia sunteţi.

Până când se poate depune?

Formularul tip 230 trebuie depus până la data de 25 mai 2015

NOTĂ

* Nu este necesară indicarea sumei direcţionate, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dumneavoastră.
* Dacă există şi venituri din alte surse (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, architect, cedarea folosinţei bunurilor: – chirii, drepturi de autor, etc.) trebuie completat formularul DECLARAŢIE 200.
* Pe formularul distribuit la biserică, fiind completate datele de identificare reprezentând denumirea, codul fiscal şi contul, sunt necesare doar datele personale ale contribuabilului, data şi semnătura.

SĂ PRIMEASCĂ DUMNEZEU DRAGOSTEA SI JERTFA TUTUROR !!

 

DESCARCA FORMULARUL 230 DE AICI: