Ctitori

Personalități de seamă  ȋn parohia Odobești – Bacău

 

Preot  Constantin Andrei  N.1914 – D.2011 

Părintele Constantin Andrei se naște ȋn comuna Gropile, județul Bacău, ȋn familia Ioan Andrei, tatăl era notar ȋn cadrul primăriei, iar mama Maria era casnică.

Urmează școala primară ȋn satul natal ȋntre anii 1921-1925 teminând cu calificative foarte bune.

Urmează apoi “Liceul Teoretic”, de băieți din Bacău ȋntre anii 1925-1933, având deasemeni rezultate foarte bune.

După anii de liceu se ȋnscrie la Institutul Teologic de la Cernăuți și aici obține rezultate foarte bune la ȋnvătătură absolvindu-o ȋn anul 1937.

Ȋn anul 1936 pe data de 12 februarie  se căsătorește cu ȋnvățătoarea Profira Ciohodaru din Antochești, azi comuna Izvorul Berheciului și conviețuiesc ȋmpreună 74 de ani, având două fiice Nimfodora ( +2014 Timișoara ) și Gabriela ( ȋn București ),  ambele de profesie Inginer .

Anul 1937 aduce ȋn viața teologului Constantin Andrei Taina hirotoniei ȋntru diacon pentru Mitropolia Dobrogei unde slujește ca diacon până ȋn anul 1942 când este hirotonit ȋntru preot pe seama parohiei Odobești de unde iese la pensie ȋn anul 1976slujind aproape 35 de ani ȋn biserica satului Odobești.

Ȋn anul 1976 se mută ȋmpreună cu d-na preoteasă lângă fiica cea mare Nimfodora ȋn Timișoara. Chiar dacă a fost preot pensionar slujește la o biserică 9 ani, iar alți 26 de ani la o altă biserică.
Ȋn anul 1951 este hirotesit ca Sachelar de Preasfințitul Teofil Herineanul

Ȋn timpul pastorației și-a dăruit slujirea ȋntru totul lui Dumnezeu prin semeni,  fiind mereu ȋn mijlocul lor, povățuindu-i spre tot lucrul cel bun.

Așa se face că ȋn anul 1969, părintele Constantin Andrei sprijit de enoriașii parohiei, desface biserica din lemn până la temelia de piatră, biserica fiind ȋntr-o stare avansată de degradare. Toarnă fundația bisericii din beton, o ridică pe stâlipi și furci din lemn masiv de stejar, iar pereții sunt ȋncărcați cu vălătuci și apoi tencuită cu mortar. Interiorul bisericii a fost văruit ȋn alb, având aplicate pe pereți icoane mari din lemn pictate care sunt păstrate până astăzi. La doar numai câteva luni de la dărâmarea vechii biserici care fusese foarte afectată ȋn urma cutremurului din 1941,  are loc sfințirea noii biserici. Sfințirea a fost  oficiată de Preasfințitul Partenie Ciopron ȋn data de 7 septembrie 1969.

Lucrările au ȋnceput pe data de 1 mai 1969 și s-au finalizat odată cu sfințirea din 7 septembrie 1969.

De atunci și până azi biserica Sfinții Ahangheli Mihail și Gavriil, a trecut prin numeroase etape de ȋmfrumusețare și păstrare. Tot părintele Constantin Andrei ridică și casa parohială din sat transformată mai târziu ȋn cooperativă de consum pentru săteni.
Preotul slujitor Constatin Andrei a rămas și va rămâne ȋn istoria satului Odobești, dar și ȋn sufletele credincioșilor, păstorul model care a știut să aducă chiar și ȋn anii grei de regim comunist, bucuria slujirii pentru aproapele, ridicarea de lăcașuri sfinte ȋn vremuri grele, botezând și cununând mai bine de jumătate din sat ca naș de botez sau de cununie,  având mulți fii și fiice duhovnicești care și astăzi ȋi păstrează amintirea vie .
Părintele Constantin Andrei ȋși dă sufletul ȋn mâinile Arhiereului Veșnic Iisus Hristos la data de 4 ianuarie 2011 la Timișoara la vârsta de 97 de ani la numai trei luni după trecerea ȋn veșnicia iubirii Lui Dumnezeu a prezbitererei Profira, care, a pleacat din această lume ȋntr-o zi de 14 octombrie a anului 2010.

 

Veșnică să le fie amintirea și pomenirea ȋntru Ȋmpărăția Lui Dumnezeu Cel Veșnic lăudat și slăvit !

 

Veșnica lor pomenire !

Ȋntocmit de pr.  Augustin Cârlan