SFINȚII TREI IERARHI

SFINȚII TREI IERARHI: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți în 30 ianuarie
SFINTII TREI IERARHI: Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur sunt prăznuiți, în fiecare an, în 30 ianuarie. Ei au trăit la sfârşitul secolului al IV-lea şi începutul celui următor şi fiecare dintre ei a avut o contribuţie esenţială la teologia creştină, fiind numiţi „Protectori ai învăţământului teologic”. Cei trei teologi sunt prăznuiţi şi separat, însă, pentru a arăta unitatea de învăţătură, Biserica a rânduit şi o zi de prăznuire comună.

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt prăznuiţi pe 30 ianuarie. Deşi Biserica i-a pomenit separat în luna ianuarie, pe Sfântul Vasile în 1 ianuarie, pe Sfântul Grigorie în 25 ianuarie şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur pe 27 ianuarie, ei sunt prăznuiţi împreună pe 30 ianuarie. Motivul? Pentru a le descoperi creştinilor că nu este unul mai mare decât altul.
În vechime, apăruseră neînţelegeri între creştini pe tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegerilor, cei trei sfinţi au început să i se arate unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, Sfântului Ioan Mauropos i-au apărut cei trei sfinţi împreună şi i-au grăit:
„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem în lume pace şi unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, şi înştiinţează cu aceasta pe creştini, ca noi în faţa lui Dumnezeu, una suntem.„
În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi.
Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi este o sărbătoare a comuniunii. Ea ne descoperă că după cum în Sfânta Treime deosebirea dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu duce la dezbinare şi nici unitatea lor la depersonalizare, tot astfel nici noi, ca persoane diferite, nu suntem chemaţi să trăim separat unii de alţii sau să ne ridicăm unii împotriva altora, ci să trăim după modelul Sfintei Treimi – unul în celălalt.
Sfântul Vasile cel Mare, episcop al Cezareii Capadociei, s-a născut în jurul anului 329. A studiat cu retori şi filosofi celebri în Cezareea Palestinei, Constantinopol şi Atena. Avea o statură înaltă, era slab şi negricios la faţă, cu o barbă mare, neagră. Părinţii spun că nu a avut timp să se înălbească pentru că a trăit numai cincizeci de ani. Ne-a lăsat în biserică o Sfântă Liturghie care se serbează de 10 ori pe an: în primele cinci duminici ale Postului Mare, în Joia Patimilor, în ajunul Sfintelor Paşti, al Crăciunului şi Bobotezei, şi pe 1 ianuarie, ziua de pomenire a Sfântului Vasile. Cu excepţia unor rugăciuni, ritualul este acelaşi cu al Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur.
A făcut incursiuni în Mesopotamia, Şiria, Palestina şi Egipt pentru a cunoaşte modul în care vieţuiau călugării în singurătate. El i-a adunat pe aceştia în locuri organizate, stabilind şi o rânduială pentru acest mod de vieţuire. În anul 358 pune temelia primei comunităţi de obşte, pe malul raului Isis, lângă Neocezareea. Aici redactează împreună cu Sfântul Grigorie Filocalia, o colecţie de texte din scrierile lui Origen. Tot acum, concepe Regulile monahale mari şi mici.
În Cezareea Capadociei a înfiinţat instituţii de asistenţă socială cunoscute sub numele de Vasiliade, cum ar fi: azile, case pentru reeducarea fetelor decăzute, spitale pentru leproşi etc.
Sfântul Vasile cel Mare a luptat împotriva celor care negau dumnezeirea lui Hristos şi a celor care tăgăduiau dumnezeirea Sfântului Duh. A trecut la cele veşnice pe 1 ianuarie, în anul 379.
Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul) s-a născut în jurul anului 330, în Arianz, lângă Capadocia. Primele studii le-a făcut în familie. În Capadocia studiază gramatica până la vârsta de 12 ani, iar între 350-358 este prezent pentru studii la Atena. A fost hirotonit preot de tatăl său şi episcop de către Sfântul Vasile cel Mare. Legase o prietenie atât de strânsă cu Sfântul Vasile cel Mare, încât se spunea despre ei că „sunt două trupuri, însă un singur suflet”. Sfântul Grigorie de Nazianz era de statură mijlocie şi avea un ochi bolnav, din cauza unei lovituri venită de la arieni (cei care negau dumnezeirea lui Hristos), când vorbea în Constantinopol despre Sfânta Treime.
Numele de ”Teologul” îl primeşte după susţinerea celor cinci Cuvântări teologice în anul 380, la Constantinopol, în Biserica ”Învierii”.
Sfântul Grigorie de Nazianz a prezidat cel de-al II-lea Sinod ecumenic din anul 381.
Sfântul Grigorie Teologul cere spre bătrâneţe de la împăratul Teodosie cel Mare să trăiască retras, în linişte: ”Şi eu, împărate, o singură favoare cer puterii tale care face daruri măreţe. Nu cer aur, nu tăbliţe multicolore, nu acoperăminte pentru masa de taină, nu să primesc o înaltă demnitate pentru neamul meu sau să stau aproape de tine, cel preabun… Un singur lucru cer să mi se dea: să stau puţin departe de invidie. Doresc să cinstesc scaunul, dar de departe. Am obosit să fiu urât de toţi, chiar şi de prieteni, pentru că nu pot privi spre altceva, decât spre Dumnezeu”. În această retragere scrie ceea ce împărtăşise credincioşilor în biserică. S-a spus despre el că mai întâi a citit, apoi a vorbit şi abia apoi a scris. A trecut la cele veşnice pe 25 ianuarie în anul 389/390.
Sfântul Ioan Gură de Aur sau Ioan Hrisostom s-a născut la Antiohia, în jurul anului 354. A rămas orfan de tată din copilărie. După moartea mamei sale, prin anul 374, Ioan se retrage în munţii din apropiere, devenind monah sub ascultarea unui bătrân sihastru sirian. După patru ani petrecuţi lângă acest sihastru, se retrage vreme de doi ani într-o peşteră. Este hirotonit diacon în anul 381, de către episcopul Meletie, şi preot în anul 386, de către episcopul Flavian, urmaşul lui Meletie. Vreme de doisprezece ani, predica în Antiohia în fiecare duminică şi sărbătoare, iar în post, chiar în fiecare zi, luptând împotriva păgânismul, maniheismul, gnosticismul, arianismul şi iudaismul. În anul 397 este numit arhiepiscop al Constantinopolului. A predicat şi a scris un număr impresionant de comentarii la Sfânta Scriptură. A înfiinţat instituţii de ajutoare a bolnavilor, săracilor şi oamenilor în vârstă, primind numele de ”ambasadorul săracilor”.
În timpul Sfântului Ioan Gură de Aur nu există un formular fix, aşa cum există în prezent, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii. Sfântul Ioan a adunat într-un formular actele cultice şi rugăciunile şi a dat naştere Liturghiei care îi poartă numele şi care este cel mai des folosită.
Se crede că în vremea când era diacon a scris cel mai cutremurător tratat despre preoţie. Este conceput în şase cărţi, sub forma unui dialog. Redam câteva rânduri din acest tratat: ”Când preotul invoca Sfântul Duh şi săvârşeşte jertfă cea prea înfricoşată, când el stă în continuă atingere cu Stăpânul obştesc al tuturor, spune-mi, în ce rang îl vom aşeza? Câtă curăţie şi câtă evlavie vom cere de la el? Gândeşte-te, ce mâini trebuie să fie acelea care săvârşesc aceste lucruri, ce limbă trebuie să fie aceea care rosteşte acele cuvinte? Cât de curat şi de sfânt trebuie să fie sufletul care primeşte un aşa de mare Duh? În acele momente, îngerii asistă pe preot şi întreaga ceată a puterilor cereşti strigă cu voce tare, iar locul din jurul jertfelnicului se umple spre cinstea Celui Ce stă aşezat” (Despre preoţie, cartea VI, 4).
Sfântul Ioan Gură de Aur a trecut la cele veşnice pe 14 septembrie 407, zicând: ”Slava lui Dumnezeu pentru toate!”.
Prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din întreaga lume.
Sursa : Ziarul Unirea


 

Agheasma Mare – Boboteaza 06.01.2016

 

Cuvantul „agheasma“(gr. aghios -sfintire) inseamna sfintire si denumeste atat apa sfintita, cat si slujba pentru sfintirea ei. Agheasma Mare se sfinteste doar de doua ori in cursul unui an: in Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), dar si pe 6 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Botezului Mantuitorului. Apa la Boboteaza este sfintita printr-o randuiala speciala si de aceea consumul acesteia cunoaste o perioada restransa. Astfel, Agheasma Mare se poate lua timp de 8 zile ȋncepând cu sarbatoarea Botezului Domnului. Prefericitul Patriarh Daniel marturisea intr-o predica inchinata Botezului Domnului: “Agheasma Mare se gusta in fiecare zi, opt zile de la rand, pe nemancate. De ce opt zile si nu sapte? Pentru ca, asa cum spune intr-o rugaciune, ea este curatitoare spre viata vesnica. Gustand opt zile din apa aceasta, ne aducem aminte de botezul nostru, care a fost savarsit pentru ca noi sa avem arvuna vietii vesnice, mantuirea si dobandirea vietii vesnice. Cifra 8 este simbolul vesniciei. Deci, opt zile la rand gustam apa aceasta, ne sfintim, ne intarim si inmultim in noi harul pe care l-am primit la botez – fara ca aceasta sa fie o repetare a botezului, bineinteles -, ne curatim si devenim mai iubiti de Dumnezeu-Tatal, mai intariti in credinta de catre Dumnezeu-Fiul si mai sfintiti de catre Duhul Sfant”.
Important este sa stim ca Agheasma Mare nu inlocuieste Sfanta Impartasanie. I se permite credinciosului sa guste din aceasta apa sfintita nu pentru ca ar fi identica cu Trupul si Sangele Domnului, ci pentru a nu-l lasa pe om la propriile puteri in lupta cu patimile.
Agheasma Mare se ia dimineata, pe nemancate, inaintea anafurei iar atunci cand credinciosul se impartaseste, dupa aceasta.
Prin gustarea din aceasta apa, credinciosul nadajduieste sa fie ferit de rele si de toata intinarea. Aceasta apa sfintita de Duhul Sfant, prin rugaciunile preotilor, are multe feluri de lucrari: “Si-i da ei (apei) harul izbavirii, binecuvantarea Iordanului. Fa-o pe ea izvor de nestricaciune, dar de sfintenie, dezlegare de pacate, vindecare de boli, diavolilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsa, plina de putere ingereasca. Ca toti cei ce se vor stropi si vor gusta dintr-insa sa o aiba spre curatirea sufletelor si a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfintirea caselor si spre tot folosul de trebuinta…”
In vechime, sfintirea apei la Boboteaza era facuta pentru botezul catehumenilor, care avea loc in ajunul sarbatorii. Randuiala slujbei de sfintire a apei este atribuita Sfantului Sofronie, patriarh al Ierusalimului († 638).
Slujba pentru Agheasma Mare este una solemna. Se iese in procesiune in fata bisericii, sau uneori se merge la o apa curgatoare, cu prapori, cruci si icoane. Sfintirea apei se face in afara bisericii pentru a ne arata ca venirea Domnului Iisus Hristos in lume are ca scop mantuirea intregii lumi. Acolo se citesc paremii, apostol si Evanghelie si ectenie mare cu cereri speciale pentru sfintirea apei. Sunt rostite rugaciunile compuse de Sfantul Sofronie al Ierusalimului si apoi se sfinteste apa de trei ori.
Cu aceasta apa se sfinteste si spatiul unde locuim si unde lucram pentru ca este aducatoare de binecuvantare. Crestinii obisnuiesc sa stropeasca cu agheasma si pamantul si animalele din gospodarie, avand credinta ca aceasta apa aduce ocrotire si binecuvantare de la Dumnezeu. Aceste acte ne descopera ca sfintirea apei de Boboteaza are drept scop sfintirea intregii creatii.

pr.Augustin Carlan


“Mugurașii Agăș” ȋn parohia Odobești 26.12.2016

img_20161226_112145

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, ȋn parohia cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Odobești, comuna Odobești, Protopopiatul Bacău, județul Bacău, ȋn această zi de mare sărbătoare “Soborul Maicii Domnului” dar ȋn același timp și zi de mare bucurie duhovnicească, au sosit din comuna Agăș, judetul Bacău, “Ansamblul Mugurașii Agăș” sub ȋndrumarea doamnei profesoare Ecaterina Pruteanu Rață, au desfășurat un deosebit program artistic, ȋn incinta Centrului Social-Cultural al parohiei noastre, ȋn contextul sfintelor săbători ale “Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos” și sarbătorilor de iarnă.

img_20161226_114004

Pe această cale mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibilă această bucurie pentru comunitatea parohială Odobești.

Mulțumim doamnei Corina Bărbuță, familiilor; Florin și Mihaela Militaru, C-tin și Maria Năcuță, Sorin și Alina Petrilă, consiliului bisericii parohiale Odobești.

Dorim ca acesta să fie un nou ȋnceput binecuvântat de Bunul Dumnezeu prin mâinile Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, o deschidere de noi bucurii și proiecte pentru copiii satului nostru, persoanelor vârstnice, dar și pentru toți enoriașii parohiei noastre

Crăciun fericit !!!


 

De la gând la realitate

15542091_380538038964853_1763871235315983275_n

15590433_380541415631182_7416951144467098163_n

Ȋn această zi minunată a lunii decembrie, copiii comunității parohiale Odobești au primit vizita lui Moș Crăciun cel mult așteptat. Prin acest proiect desfașurat azi 23.12.2016, in biserica parohiala “Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil” s-au bucurat peste 60 de copii din satul Odobești, primind din partea Moșului,cadourile mult așteptate.

15590313_380541348964522_2525736507149638103_n

15590294_380540568964600_5695946179498448540_n

Pe această cale mulțumim inițiatorilor proiectului Parohiei Lazaret Bacău, implicit preoților slujitori Marius Iacobeanu preot paroh, Eugen Ciuche Consilier Centrul Eparhial, d-nei Carla Piscu. De asemeni, mulțumim tuturor celor care au contribut la această bucurie și au făcut ca acestea să fie posibile.

Nasterea Domnului cu bucurie !!!


Preasfinţitul Iustin Hodea, noul episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, participă zilele acestea la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul şedinţei de astăzi a avut loc şi alegerea prin vot secret a noului episcop al Maramureşului şi Sătmarului, în persoana Preasfinţitului Părinte Iustin.

În ziua de 16 decembrie 2016, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei şedinţe a avut alegerea noului Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, scaun rămas vacant în urma trecerii la cele veșnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop onorific Iustinian Chira. În ziua de 8 decembrie 2016, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului  în consultare cu Adunarea eparhială a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului au desemnat prin vot secret drept candidaţi pe Preasfinţitul Părinte IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit TIMOTEI BEL, Stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul Mănăstirilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte IUSTIN, în scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, cu 36 de voturi din 43 de voturi valid exprimate.Întronizarea noului Episcop al Maramureşului şi Sătmarului va avea loc în data de 27 decembrie 2016, la Baia-Mare. Biroul de Presă al Patriarhiei Române


Inimi lângă inimi

Mulțumim gazdei, Manastirea “Buna Vestire” Tisa Silvestri si implicit Maicii Starețe Teoctista Ungureanu, doamnei Carmen Moise, inițiatorul proiectului ” Inimi lângă inimi “, dar și tuturor celor ce s-au implicat, care ȋn ziua de 17 decembrie 2016, au adus bucurie copiilor din satul Odobești ca beneficiari ai proiectului. De acest lucru s-au bucurat peste100 de copii indiferent de starea sociala.

15439742_1880906928809450_833142690883679381_n

15590043_1880907075476102_1512503647512574823_n

Multumim Bunului Dumnezeu pentru toate, dar mai ales familiilor implicate, care au reușit din plin să miște inimile celor mici și celor mari.

Doamne ajută !


 

Concertul extraordinar al Corului Național de Cameră ”Madrigal-Marin Constantin”, un dar oferit băcăuanilor de Sfântul Nicolae

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Protopopiatul Bacău, a organizat marți, 6 decembrie, orele 17.00, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” cea de-a doua ediție a ”Concertului Extraordinar de Crăciun”, susținut de Corul Național de Cameră ”Madrigal – Marin Constantin”.

4O sală plină. Tineri și vârstnici, copii și adulți, cu toții reuniți pentru a savura bucuria unei seri de muzică corală de excepție. Seara de Sfântul Nicolae a anului 2016 va rămâne una de neuitat pentru peste o mie de băcăuani. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, prin Protopopiatul Bacău, a organizat marți, 06 decembrie 2016, cea de-a doua ediție a ”Concertului Extraordinar de Crăciun”, susținut de Corul Național de Cameră ”Madrigal – Marin Constantin”. Sub bagheta doamnei Anna Ungureanu, director artistic şi dirijor principal al Programului Național ”Cantus Mundi”, festinul muzical oferit băcăuanilor, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a făcut ca, și în acest an, sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” să fie plină, iar aplauzele să nu mai contenească. Iubitorii muzicii corale, dar și cei ai tradiționalelor colinde, s-au împărtășit din farmecul cântărilor românești și universale, gustând frumusețea perfecțiunii artistice oferită de Corul Național de Cameră Madrigal, cel care a fost recunoscut oficial ca fiind și Ambasador al Libertății, Speranței și Păcii, primind premiul ”Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt”.

La finalul reprezentației, Înaltpreasfinția Sa a apreciat ”virtuozitatea acestor profesioniști dăruiți de Dumnezeu cu talent, pe care au știut să-l valorifice și să-l ofere auditoriului”, oferindu-le daruri ca simboluri ale recunoștinței pentru faptul că promovează valorile autentic spirituale și tradiționale ale poporului român.

(Pr. Constantin Gherasim)


IPS Ioachim prezent la Mănăstirea Prislop

Cu binecuvântarea IPS Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și la invitația Preasfințitului Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la Dumnezeiasca Liturghie oficiată la Mănăstirea Prislop, cu prilejul comemorării a 27 de ani de la “nașterea în veșnicie” a părintelui Arsenie Boca.

15170879_694906154012012_7571678652770070232_nArhipăstorul Romanului și Bacăului a fost însoțit de un grup de peste 60 de preoți și câteva sute de credincioși din Protopopiatele Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut. Aceștia s-au alăturat soborului de ierarhi la Dumnezeiasca Liturghie. Din partea Protopopiatului Bacău, în frunte cu PC Pr Protopop Costică Busuioc, au participat doisprezece părinți din diverse parohii care s-au remarcat prin activitățile lor pastoral-misionare.În cuvântul său adresat pelerinilor, Părintele Arhiepiscop Ioachim, a vorbit despre personalitatea Părintelui Arsenie Boca și despre urmarea lui Hristos. La invitația expresă a Preasfințitului Gurie, întâi stătătorul acestei de Dumnezeu păzitei Eparhii, am trecut munții din Moldova cu peste 60 de preoți, călugări și călugărițe, precum și câteva sute de credincioși pentru a veni aici la Prislop să cinstim cum se cuvine pe un atlet a lui Hristos. Pe Părintele Arsenie, și să ne rugăm. Pentru el și cu el la această mănăstire, la care simt eu, a devenit cele mai importante centre de pelerinaj de pe pământul românesc…Astăzi am venit aici să oficiem și să participăm la parastasul Părintelui Arsenie, considerat un restaurator de temple ale Duhului Sfânt, adică un mare duhovnic care a fost trimis de Dumnezeu într-un anume timp al istoriei neamului nostru, să se preocupe de zidirea sufletească, duhovnicească a fiilor și fiicelor unui popor încercat, care risca să sucumbe sub opresiunea bradului secular ateu și represiv….Acum când pomenim pe Părintele Arsenie, la trecerea lui din moarte spre viața veșnică a lui Dumnezeu. Ziua de 28 noiembrie. Am putea spune că este sărbătoarea Paștelui personal a minunatului părinte care a renăscut în Cer. A ne ruga astăzi pentru dânsul, înseamnă a adăuga dragostea noastră la dragoste lui Dumnezeu pentru El…

La Părintele Arsenie am venit nu pentru că mormântul ne cheamă, ci cel care a fost așezat în el. Așa cum mormântul Lui Hristos a devenit izvor inepuizabil de har și de binecuvântare a Sa, tot așa și mormântul Părintelui, pentru cei ce cred, devine un șipot de simțire pozitivă și taumaturgică trimisă de la Dumnezeu prin el. Devreme ce mergem la izvor, cinstim însăși izvorul! Hristos a murit pe Cruce iubindu-ne! Mormântul în accepțiunea credinței noastre creștine este o cămăruță, unde trupul se odihnește puțin pentru osteneala acumulată de-a lungul traseului parcurs prin lumea aceasta, iar pentru suflet este o trecere într-o altă viață unde sunt multe locașuri”, a mai menționat în cuvântul Său,

După cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, în calitate de gazdă a acestui eveniment, a adresat mulțumiri ierarhilor, preoțilr și credincioșilor care au participat la această sărbătoare, apoi soborul slujitorilor s-a deplasat la mormântul părintelui Arsenie Boca pentru a săvârși slujba parastasului la împlinirea a 27 de ani de la trecera sa în viața veșnică. Cu acest prilej, părintele profesor doctor Simion Todoran, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ucenic al părintelui Arsenie, a evocat viața părintelui său duhovnicesc, aducând în actualitate momente inedite din experiența duhovnicească trăită alături de acesta

Protoieria Bacau / 30.11.2016


Sfântul Antim Ivireanul și icoana „Rugul Aprins”, două subiecte într-o conferință deosebită la Protopopiatul Bacău

Pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București, a fost prezent astăzi, 10 noiembrie, în mijlocul preoților din Protopopiatul Bacău.

wp_20161110_10_23_00_pro-1-1600x1200

Aspecte insolite din creația Sfântului Antim Ivireanul, precum și o tâlcuire a icoanei „Rugul Aprins” de la mănăstirea Antim, au fost două din temele prezentate de preot prof. univ. dr. Daniel Benga, în cadrul conferinței susținute, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Ioachim, astăzi, 10 noiembrie, la sala de ședințe a Protoieriei Bacău. Reprezentat de seamă al noii generații de preoți profesori, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, membru al unor comitete și comisii teologice internaționale, distinsul invitat a conturat personalitatea Sfântului Martir Antim, plecând de la originile georgiene ale acestuia, cunoscute fiind calitățile deosebite ale acestui popor creștinat de Sfânta Nina cea întocmai cu Apostolii. Un capitol din conferința preotului profesor Benga a fost dedicat explicării ”Aşezământului Mânăstirii”, testamentul pe care l-a lăsat vieţuitorilor mănăstirii Antim, valabil și astăzi, un model de implicare a Bisericii în ajutorarea concretă a celor nevoiași. Cunoscutul așezământ monahal din inima Bucureștilor a fost la rândul său subiect de apreciată prelegere pentru preotul profesor universitar, care, trecând în revistă aspectele generale privind mișcarea ”Rugul Aprins”, ce a însuflețit viața spirituală a capitalei în prima jumătate a veacului al XX-lea, a prezentat nucleul elitist al celor care frecventau mișcarea clericilor și laicilor animați de taina isihasmului. Astfel, în cuvântul elaborat al părintelui Benga, s-au regăsit nume precum pr. Benedict Ghiuș, pr. Arsenie Papacioc, pr. Danii Teodorescu, pr. Andrei Scrima, sau intelectuali precum Paul Sterian, Alexandru Mironescu, Anton Dumitriu, Vasile Voiculescu și mulți alții. Însă punctul central a fost explicarea icoanei ”Rugul Aprins”, reprezentând pe Născătoarea de Dumnezeu în mijlocul unui rug aprins, înconjurată de sfinţi şi arhangheli, într-un foc care ardea şi nu mistuia, ci mântuia, icoană expusă spre închinare în biserica mănăstirii Antim, adusă aici, se pare, din Rusia, de părintele Ioan cel Străin. Reprezentările și tehnica iconografică, alături de minunile săvârșite de această icoană a Maicii Domnului, despre care au rămas mărturii că ar fi avut anumite momente când cânta ”scoțând un sunet ca de harpă”, au fost alte dimensiuni ale cuvântării preotului prof. univ.

wp_20161110_10_24_19_pro-1600x1200

Daniel Benga, care a încheiat una dintre cele mai bogate și semnificative conferințe preoțești din acest an închinat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române comemorării Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și tipografilor bisericești. Delegați din partea Centrului eparhial la această conferință au fost părintele Valentin Băltoi, consilier eparhial, și părintele Dorel Eva, inspector eparhial.

(Pr. Constantin Gherasim)


Hramul bisericii parohiale 2016

De sărbătoarea SFINTILOR ARHANGHELI, marți 8 noiembrie 2016, vă invităm să prăznuim duhovniceşte  hramul bisericii noastre parohiale din satul Odobești, comuna Odobești, județul Bacău

  Programul sărbătorii va fi următorul:

 

–  marți 8 noiembrie, ora 8.00, vom săvârşi slujba Utreniei, Acatistul Sfinților Arhangheli,  urmată de Sfânta și dumnezeieasca Liturghie, rugăciune de mulțumire și Parastasul pentru ctitorii bisericii

–  după slujbă, în ziua hramului, toți paricipanții sunt invitați la masă, ȋn incinta casei praznicale pentru a gusta din bucatele pregătite pentru toți credincioșii.  

          Aşadar biserica noastră îmbracă haine de sărbătoare. Este acum, de Sfinții Arhangheli, sărbătoarea comuniunii. Comuniunii dintre oameni pe de o parte şi dintre oameni şi Dumnezeu și mijlocirea și ocrotirea Sfinților Arhangheli pentru credincioși și acest ținut pe de cealaltă parte. 

          Pregătirile pentru hramul bisericii noastre au intrat în linie dreaptă. Aşteptăm participarea preoţilor de la bisericile din jurul parohiei noastre şi nu numai. Aşteptăm mai ales pe credincioşii doritori să se bucure duhovniceşte împreună cu noi de această mare sărbătoare a bisericii noastre.

        Mai întâi, de dimineaţă, ne vom împlini duhovniceşte, prin participarea la Sfânta Liturghie. La sfârşit vom pomeni pe ctitorii şi ostenitorii acestei sfinte biserici, iar după aceea vom oficia slujba parastasului pentru Ctitorii răposați ai bisericii parohiale Odobești 

            Apoi, cu toţii ne vom bucura şi de agapa frăţească, la care poftim pe toţi cei prezenţi. Vrem să se ştie că, aşa cum am procedat și ȋn ceilalți ani, avem pregătite peste 130 de porţii de mîncare, formate din aperitiv, sarmale, friptură, cozonac, vin, apă, etc, pentru toţi cei prezenţi.

              Toate acestea sunt o extensie, un nou mod de manifestare a proiectului de asistenţă socială al bisericii noastre, proiect ce se derulează cu binecuvântarea Ȋnaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, proiect intitulat « Masa dragostei creștine – izvor de milostenie »

 

Vă așteptăm cu drag !